Main content
environmental awareness

NAŠE CHARITATIVNÍ ČINNOST

Kiehl's mise říká, že máme „nějakým způsobem zlepšit kvalitu komunity ... vytvářet lepší občany, lepší firmy a lepší komunity.“ Za tímto účelem zaměřujeme své úsilí především na zlepšení našich místních komunit zaměřením našich filantropických snah na potřeby a obavy jejich občanů.

NÁŠ ZÁVAZEK
NAŠIM KOMUNITÁM

Prostřednictvím „Kiehl's Gives“ uplatňujeme přístup zdola, abychom pomohli místním komunitám zaměřit se na tři klíčové oblasti: výzkum AIDS, životní prostředí a problémy dětí. K dnešnímu dni jsme navázali partnerství s více než 50 charitativními organizacemi po celém světě.

VÝZKUM AIDS

S hlubokými kořeny v East Village je Kiehl's dlouholetým obhájcem v boji proti HIV/AIDS, nemoci, která zničila tuto komunitu v 80. a 90. letech.

Zvyšováním povědomí a finančních prostředků se snažíme významně ovlivnit počet případů HIV/AIDS po celém světě.

Kiehl's x Alicia Keys

V roce 2014 Kiehl's uzavřel partnerství s umělkyní a filantropkou Aliciou Keys, držitelnou Grammy, aby společně poskytli dětem a rodinám postiženým HIV důstojné zacházení, péči a podporu. Kiehl's díky limitované edici Midnight Recovery Concentrate nakonec daroval organizaci 200 000 $.

PROSTŘEDÍ

Společnost Kiehl's se dlouhodobě věnuje závazku respektovat a zvyšovat povědomí o našich oceánech, parcích a venkovních prostorách - a to díky recyklačnímu programu, který je součástí našich butiků již od 70. let. Dále máme spuštěné další iniciativy v oblasti ochrany a získávání finančních prostředků ve službách místních komunit.

Future Made Better je náš závazek udržitelnosti k odpovědným ingrediencím a zajišťování zdrojů, minimalizaci výrobního odpadu a ekologickému designu prodejen.

Kiehl's x John Legend

Přítel Kiehl's John Legend pomohl vytvořit limitovanou edici naší oblíbené čistící masky na pleť. Obal navrhl sám John se svým podpisem a její výtěžek přinesl příspěvky charitativním organizacím v oblasti životního prostředí po celém světě.

PROBLEMATIKA DĚTÍ

Do naší nabídky produktů hrdě zahrnujeme každého člena rodiny: maminky, tatínky, miminka a dokonce i psy. Oslavujeme rodiny, které žijí a pracují v našich místních komunitách, a dodnes můžete najít jejich fotografie na naší Baby Wall v buticích!

Naše rodinné hodnoty jsou základem našeho závazku podporovat dětské charity. Naší vizí je vytvářet bezpečnější a udržitelnější prostředí pro děti prostřednictvím komunitních vztahů a úsilí o získávání finančních prostředků.

Kiehl's x Matthew McConaughey

Ve spolupráci s hercem Matthewem McConaugheym ve prospěch společnosti Autism Speaks, globálního lídra v oblasti prosazování autismu, vydala Kiehl's limitovanou edici Ultra Facial Cream v roce 2017. Společnost Kiehl's darovala 200 000 dolarů společnosti Autism Speaks na podporu úsilí o zajištění zdrojů pro děti a rodiny postižené touto poruchou.

Filantropie

Podívejte se na naše video o filantropických činnostech značky Kiehl’s.

KIEHL'S MISE

„Firma, která má smysl, musí mít účel své existence. Nejen účel každodenní práce za účelem získání zisku, ale kromě toho nějakým způsobem zlepšit kvalitu komunity, které se zavázala. Každá firma - jako každý člověk - by měla prospívat lidem v jejím okolí; a díky jejich každodennímu úsilí je poselství, které tím předává, odhalením standardu kvality, na kterém je jeho celoživotní dílo prováděno.

My zde v Kiehl's doufáme, že díky kvalitě našich produktů, způsobu, jakým se naše každodenní kontakty dotýkají spravedlnosti a férovosti, můžeme nějakým způsobem komunikovat s těmi, kteří si možná nebyli vědomi že tyto vlastnosti jsou věčné a obnovitelné každý den, což vede k lepším občanům, lepším firmám a lepším komunitám.

Neustále se snažíme tuto vizi realizovat a neustále se snažíme sloužit našim zákazníkům, našim komunitám a jeden druhému podle svých nejlepších schopností.“

Orientačni zprava
Pro nejlepší zážitek prosím otočte zařízení