Main content
environmental awareness

ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST

Future Made Better je naše iniciativa ke snižování dopadu na životní prostředí a zlepšování prostředí komunit, které jsou nám nejblíže. Kiehl's vytváří odpovědnější produkty s přírodními ingrediencemi, udržitelnými obaly a zároveň zdokonaluje materiály, které používá ve svých obchodech.

NÁŠ PŘÍSPĚVEK SPOLEČNOSTI

Není to jen mise společnosti Kiehl's, je to naše odpovědnost!. To je to, co nyní děláme, abychom vytvářeli méně odpadu i z našich obalových materiálů.

CO KIEHL'S DĚLÁ

NÁŠ PŘÍSPĚVEK BUDOUCNOSTI

Není to je mise společnosti Kiehl’s, je to naše odpovědnost. To je to, co nyní děláme, abychom vytvářeli méně odpadu i z našich obalových materiálů.

CO KIEHL’S DĚLÁ

KIEHL'S GIVES

Věříme v aktivní velkorysost a prostřednictvím společnosti Kiehl's Gives, našeho filantropického závazku pro celou společnost, jsme již od roku 2015 podpořili. 137 charitativních organizací prostřednictvím 213 místních iniciativ se zvláštním zaměřením na životní prostředí a pozitivní sociální změny.

ZJISTIT VÍCE

Jsme hrdí, že můžeme
být s Vámi na Pride

Kiehl´s je hrdým partnerem Pride - najdete nás na Střeleckém ostrově 12.8.

Chcete-li podpořit Pride spolu s námi, na našich buticích naleznete speciální edici Ultra Facial Cream.
Výtěžek z jejího prodeje darujeme organizaci "S barvou ven" spolu s naším
darem 10 000 Kč.

Najít prodejnu

SLOVNÍČEK

TERMÍN A VÝZNAM
TERMÍN
Biologicky odbouratelný:
VÝZNAM

Organické produkty, které mohou být biologicky rozloženy ve vodním prostředí mikroorganismy (především bakteriemi, kvasinkami a houbami) za vzniku CO2 a vody.

PCR:

Zkratka pro „recyklovaný po spotřebiteli“ ("post-consumer recycled"), technický termín pro recyklované materiály; PCR lze často zabudovat do lahví, uzávěrů, sklenic a jiných obalových materiálů, aby se snížilo použití nového plastu.

Obnovitelná surovina:

Materiál složený z více než 50% materiálu ze zdroje, který lze obnovit nebo znovu vypěstovat, jako jsou rostliny.

Udržitelné zajišťování zdrojů:

Tento přístup zajišťuje, aby suroviny rostlinného původu pocházely z dodavatelských řetězců, které respektují biologickou rozmanitost, omezují jejich dopad na životní prostředí, zaručují produkci s nulovým dopadem na ekosystémy a podporují socioekonomický rozvoj místních populací. Může také zahrnovat prvek solidarity a sociální odpovědnosti ve prospěch znevýhodněných komunit.

Vodní stopa:

Celkový dopad dané činnosti na vodu, včetně celkového množství použité vody spotřebitelem nebo výrobcem (včetně množství vody, které je shromažďováno a spotřebováno, a znečištění, které je generováno).

Orientačni zprava
Pro nejlepší zážitek prosím otočte zařízení