PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem společnosti L‘ORÉAL je být příkladnou společností. Chceme pomoci učinit svět krásnějším místem. Klademe velký důraz na poctivost a zřetelnost, a proto jsme se zavázali k budování silných a trvalých vztahů s našimi zákazníky a spotřebiteli, založených na důvěře a vzájemné výhodnosti. V souladu s touto filozofií je ochrana vašeho soukromí pro nás zásadní a my bychom vás rádi prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) informovali o způsobu, jakým sbíráme a zpracováváme vaše osobní údaje.

Správcem vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) je společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, 150 00, Praha 5, IČ: 604 91 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C27731 (dále jen „L´ORÉAL“ nebo „my“).

Tímto dokumentem prohlašujeme, že společnost L´ORÉAL zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, atd.

Dbáme na to, aby vaše osobní údaje byly chráněny po celou dobu jejich zpracování, aby byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, pro stanovené účely a dobu. Zároveň dbáme na to, abychom vás o zpracování vašich osobních údajů informovali, což činíme například prostřednictvím tohoto Prohlášení, ale také prostřednictvím jednotlivých služeb, které vám poskytujeme. Sledujte proto pečlivě naše další prohlášení.

 1. NA CO SE TOTO PROHLÁŠENÍ VZTAHUJE?
 2. JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?
 3. SHROMAŽĎUJEME VAŠI IP ADRESU A POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
 4. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
 5. JAKÝ MÁTE PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
 6. SDÍLÍME VAŠE INFORMACE?
 7. KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?
 8. ZPRACOVÁVAME OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR?
 9. JSOU VAŠE DATA V BEZPEČÍ?
 10. MÍSTNÍ SPECIFIKA

 

1. NA CO SE TOTO PROHLÁŠENÍ VZTAHUJE?

Toto prohlášení platí pro všechny webové stránky, aplikace, online hry a jakékoliv jiné on-line iniciativy, které jsou ve vlastnictví skupiny L'Oreal Group, během níž se osobní údaje zpracovávány. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran, včetně těch, které mohou být zmíněny na našich stránkách prostřednictvím odkazu.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud to právní předpisy vaší země vyžadují, může být toto Prohlášení o ochraně osobních údajů doplněno o místní specifika, viz níže.

2. JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

S vaším předchozím souhlasem, při použití našich Médií, můžeme shromažďovat a zpracovávat všechny nebo některé z následujících informací:

 • Data, která nám poskytnete při (i) vyplňování formulářů, (ii) nahrávání on-line obsahu, (iii) objednávání on-line služby (vyjma aplikací a stránek sociálních sítí) nebo (iv) při kontaktování naší společnosti:
  • jméno a příjmení;
  • emailová adresa;
  • pohlaví;
  • telefonní číslo;
  • poštování adresa;
  • věk/datum narození;
  • váš názor na naše výrobky
  • platební detaily (v případě využití internetového obchodu);
  • vaše platební historie (případě využití internetového obchodu);
  • jakékoli zvláštní požadavky, se kterými se na náš můžeme obrátit (zejména pro archivní účely)
  • fotografie a videa, které s námi budete chtít sdílet.
 • Můžeme vás take požádat o doplnění dotazníků, které použijeme pro výzkumné a statistické účely.

3. SHROMAŽĎUJEME VAŠI IP ADRESU A POUŽÍVÁME COOKIES?

Můžeme shromažďovat vaši IP adresu a typ prohlížeče pro správu systému a / nebo statistické účely a bez identifikace jakékoli další individuální informace.

V některých případech můžeme také používat cookies, což jsou malé soubory písmen a čísel stažených na vašem přístroji, pokud použijete naše stránky. Budeme hlavně používat soubory cookie, abychom vás rozpoznali, když příště navštívíte Méda a abychom zobrazili obsah, které odpovídá vašim zájmům.

Internetové prohlížeče jsou obvykle ve výchozím nastavení cookies, ale to můžete snadno změnit úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Vemte však, prosím, na vědomí, že pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat, nebude pravděpodobně možné použít některé části našich stránek.

Více informací o cookies najdete zde.

4. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje používáme předevšeích pro správu našeho vztahu se zákazníků a potencionálními zákazníky a zejména proto, abychom mohli reagovat na Vaše dotazy a požadavky nebo pro zasílání novinek a informací o našich výrobcích, značkách, činnostech a/nebo našich stránkách, které by vás mohly zajímat. 

Vaše informace také používáme ke zlepšení vaší digitální zkušenosti na našich stránkách: abychom pochopili vaše zájmy o našich stránkách a jejich obsahu, abychom spravovali váš online účet, abychom, pochopili vaši reakci na naše činnosti, abychom zpracesovali vaše platby, abychom zajistitli, že jsou vám naše stránky prezentovány co nejefektivněji a abychom vaše data náležitě chránili před podvodným jednáním.

5. JAKÝ MÁTE PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Vždy nás můžeme kontaktovat prostřednictvím pošty, emailu nebo telefonicky (viz kontaktní údaje uvedené v podmínkách použití stránek, které právě používáte), abyste zjistili, jaká údaje o vás zpracováváme. 

Pokud zjistíte, ža jsou informace, které o vás zpracováváme nepřesné, neúplné nebo nesprávné, můžete po nás požadovat jejich okamžitou opravu či doplnění.

Můžete také vyjádřit nesouhlas s použitím vašich osobních údajů pro marketingové účely nebo se sdílením vašich údajů s třetími osobami pro takový účel.

V neposlední řadě můžete požadovat, abychom vymazali veškeré údaje, které o vás zpracováváme. Nicméně upozorňujeme, že můžeme uchovávat záznamy o zpracováváných údajích pro účely archivace (obzvláště vyžaduje-li to zákon).

6. SDÍLÍME VAŠE INFORMACE?

Není-li v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, můžeme sdílet vaše informace s osobami ve skupině L´Oréal nebo s poskytovatlei našich služeb (například naše webové agentury, které spravují naším jménem některé internetové činnosti) a / nebo partneři pro výše uvedené účely, avšak pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné k plnění úkolů, které jim byly svěřeny. Tito lidé vás mohou kontaktovat přímo na základě informací, které jste nám poskytli.

Vezměte prosím na vědomí, že jsme striktně vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb používat vaše osobní údaje pouze k provozu služby. Požadujeme, aby tito obchodní partneři vykonávali veškerou činnost v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí a aby věnovali velkou pozornost důvěrnosti vašich dat.

7. KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Vaše informace jsou uloženy buď v našich databázích nebo v databázích poskytovatelů našich služeb.

V některých případech, a zejména z technických důvodů, tyto databáze mohou být uloženy na serverech umístěných mimo zemi, ve které jste vaše osobní údaje původně poskytli (včetně mimo Evropské unie).

8. ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR?

Hlavně kvůli mezinárodnímu rozměru L'Oréal Group, a s cílem optimalizovat kvalitu služeb, výše uvedenému sdělování informací může zahrnovat i přenos osobních údajů mimo vaši zemi a / nebo do zemí nacházejících se mimo Evropský hospodářský prostor, jehož právní předpisy o ochraně osobních údajů se liší od těch, které v Evropské unii.

V takovém případě, aplikujeme přísná opatření, fyzická, organizační, procesní, technická vztahující se k zaměstnancům podílející se na zpracování osobních údajů, aby byla zajištěna bezpečnost a důvěrnost osobních údajů.

Naším cílem je vždy udržet vaše data v bezpečí jak je to možné, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k dosažení cíle sledovaného zpracováním. Z tohoto pohledu jsme implementovali vhodná bezpečnostní, technologické a organizační opatření, aby se maximálně zabrátnilo jakémukoli neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům.
Na našem Media internetovém obchodnu, řešíme platební údaje pomocí standardních metod (jako PCI DSS).

Prosím vemte na vědomí, že občas můžeme pozměnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete na těchto stránkách.

10. MÍSTNÍ SPECIFIKA

Tímto dokumentem prohlašujeme, že společnost L´Oréal Česká republika zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, atd.

Dbáme na to, aby vaše osobní údaje byly chráněny po celou dobu jejich zpracování, aby byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, pro stanovené účely a dobu. Zároveň dbáme na to, abychom vás o zpracování vašich osobních údajů informovali, což činíme například prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, ale take prostřednictvím jednotlivých služeb, které vám poskytujeme. Sledujte proto pečlivě naše další prohlášení.

Pro účely uzavírání a plnění kupních smluv v našem internetovém obchodě zpracováváme tyto osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, detaily vaší objednávky a platební informace. Tyto údaje poskytujete dobrovolně, nicméně v případě, že nám tyto osobní údaje neposkytneme, nebude možné prodej zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu uskutečnit.

Výše uvedené informace budeme sdílet s poskytovateli služeb, kteří se podílení na realizaci tohoto internetového obchodu. Jde zejména o poskytovatele platebních a přepravních služeb, kterými jsou společnost Schenker, IČ: 61500780 a PayU, IČ: 24129119, se kterými spolupracujeme na základě písemných smluv a kteří se zavázali používat vaše osobní údaje pouze k výše uvedeným účelům a po nezbytnou dobu.

Pokud nám poskytnete příslušný souhlas, můžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat pro obchodní a marketingové účely, včetně posílání obchodních sdělení, abyste mohli získávat aktuální informace o našich výrobcích, trendech, značkách či nabídkách. Vaše osobní údaje zpracováváme pro uvedené účely sami nebo na základě příslušné smlouvy s naším obchodním partnerem, kterým je v současné době společnost Inveo.cz s.r.o., IČ: 285 41 669. Jiným subjektům vaše osobní údaje nepředáváme ani je nezpracováváme pro jiný účel. Vaše osobní údaje nám k takovým účelům poskytujete dobrovolně a jste oprávněni váš souhlas kdykoli písemně odvolat. Vemte prosím, na vědomí, že obchodní sdělení budou vždy řádně označena s tím, že v případě SMS či MMS obsahující obchodní sdělení může být zpráva uvedeny písmeny “OS” jako obchodní sdělení.

Pokud vás při jakékoli markentingové činnosti vyzveme k zaslání fotografií, slovních vyjádření či videí, vždy vás požádáme o souhlas se zpracováním takových osobních údajů a stejně tak jako o souhlas s užitím podobizen a hlasů osob zobrazených v takových médiích, to vše v souladu s platnými právními předpisy. Součastí takového souhlasu je vždy příslušné poučení.

V souvislosti s poskytování služeb v rámci našeho internetového obchodu také můžete využít služeb našeho call centra, abyste získali vice informací o vaší objednávce, o našich výrobcích a souvisejících službách. Sdělujeme vám, že v rámci hovoru s operátorem, může být váš hovor monitorován, a to pro účely zkvalitňování našich služeb. 

Prosím vemte na vědomí, že jsme implementovali celou řadou organizačních a technických opatření k tomu, abychom vaše osobní údaje náležitě chránili.

Pokud byste chtěli zjistit, jaké osobní údaje o vás zpracováváme či pokud byste požadovali opravu, doplnění či odstranění některého osobní údaje, prosím, obraťte se na nás písemně či telefonicky. Kontaktní údaje jsou zde: L´Oreál Česká republika s.r.o., tč: +420 296 180 661. Registrovaní uživatelé našeho internetového obchodu mají navíc přímý přístup ke svým osobním údajům a mohou proto případné opravy jejich údajů provést přímo na stránkách.

Zároveň sdělejeme, že se ve věci zpracovávní vašich osobních údajů můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.